Lidhu me sukses!

Mobile App Developer (Praktikant/e)

Konkurse

Konkurs: Mobile App Developer (Praktikant/e)

Kërkohen studentë për praktikë në pozitën “Mobile App Developer” me mundësi punësimi në Departmentin e Marketingut në Alba Connect. Konkursi i hapur deri më 30 Shtator 2021.

Përshkrimi i pozitës:

Puna ka të bëjë me dizajnimin dhe krijimin e aplikacioneve për iOS dhe Android.

Alba Connect SH.P.K:

 • Kompani serioze me bazë stabile në treg
 • Kontrata e rregullt në përputhje me ligj
 • Paga me korrektësi të plotë
 • Pagesa e rregullt e kontributeve dhe pensionit
 • Mundësi në ngritje profesionale
 • Ambient kreativ i punës
 • Staf serioz dhe i respektueshëm

Përgjegjësitë:

 • Bashkëpunon me stafin rreth specifikacioneve për aplikacione
 • Konverton dizajnet nga ato statike në sistemin përkatës (iOS apo Android)
 • Zhvillon kod që komunikon me REST API për mbajtje të të dhënave
 • Përdorë teknologjitë React Native, Apache Cordova/Phonegap, Flutter, NativeScript, Git, XCode, Android Studio
 • Kërkon solucione për gabime që mund të ndodhin gjatë programimit
 • Mirëmban kod kualitativ përmes testeve automatike

Kushtet:

 • Kreativitet, origjinalitet dhe vullnet në punë
 • Shkathtësi apo njohuri në Objective-C/Swift, Java/Kotlin, HTML, CSS, dhe JavaScript
 • Aftësi për të krijuar aplikacione për platforma të shumëfishta (cross-platform)
 • Portfolio me punime të deritanishme (e preferuar)
 • Shkathtësi të mira komunikuese
 • Interesim të mësoj dhe të përshtatet në ekipin e kompanisë
 • Korrektësi dhe mirësjellje në punë

Aplikimi:

Së pari aplikoni për këtë pozitë me informatat tuaja përmes formularit në vijim. Pas përzgjedhjes së kandidatëve, do t’ju lajmërojmë përmes emailit dhe telefonit për datën/kohën e intervistës.

Plotësoni formularin e mëposhtëm që të aplikoni për këtë pozitë.Për çdo pyetje, na kontaktoni përmes email apo në rrjetet sociale Facebook, Instagram apo LinkedIn.

Opsionet e Privatësisë
Kur vizitoni webfaqen e Alba Connect, ne mbledhim disa informata rreth kompjuterit dhe browserit tuaj. Në browserin tuaj keni mundësinë të kufizoni, bllokoni apo fshini cookies që përdor webfaqja jonë. Po ashtu, webfaqja e Alba Connect shfaqë përmbajtje dhe skripta të palëve të treta që mund të përdorin teknologji përcjellëse (tracking). Mund të zgjedhni më poshtë se cilat nga këto shërbime të palëve të treta të lejoni gjatë vizitës suaj në Alba Connect. Për informata të hollësishme rreth metodës së mbledhjes, procesimit dhe përdorimit të informatave tuaja në Alba Connect, ju lutemi lexoni Politikat e Privatësisë.
Youtube
Jepni pëlqimin tuaj për të shfaqur përmbajtje nga Youtube
Vimeo
Jepni pëlqimin tuaj për të shfaqur përmbajtje nga Vimeo
Google Maps
Jepni pëlqimin tuaj për të shfaqur përmbajtje nga Google
Spotify
Jepni pëlqimin tuaj për të shfaqur përmbajtje nga Spotify
Sound Cloud
Jepni pëlqimin tuaj për të shfaqur përmbajtje nga Sound
Lidhu me sukses!